Korstnapühkija

Miks pühkida korstent?

Korstnapühkija tagab Teile esmase tuleohutuse läbi Teie kütteseadmete ja ventilatsioonilõõride puhastamise. Tehes seda õigete töövõtete ja töövahenditega. Ühtlasi kontrollib küttesüsteemi töökindlust. Ning annab puudustest ja vigadest õigeaegselt märku. Korstnapühkija on usaldusväärne ja kogemustega professionaal kes annab erapooletut nõu kõige osas mis korstnaid, lõõre ja kütteseadmeid puudutab.

<<< viide seadusandlusele, Küttesüsteemi puhastamise nõuded.

Kasutusel olevat kütteseadet ning nende korstna suitsu- ja ventilatsioonilõõri peab puhastama vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui nende dokumentatsioonis on ette nähtud. Kui dokumentatsioon puudub määrab puhatamissageduse korstnapühkija. Puhastamissagedus peab välistama tahmapõlengu ohu.

Üldreegel

Hooajaliselt köetavad kütteseadmed 1 kord aastas.

Gaasiseadmete korstnalõõrid 1 kord aastas.

Ventilatsioonilõõrid ja kanalid 1 kord aastas.

Aastaringselt köetavad kütteseadmed vähemalt 2 korda aatas.


Üksikelamus, suvilas ja taluhoones võib küttesüsteemi enda tarbeks puhastada, välja arvatud tahma põletamine suitsulõõrides, ka korstnapühkija kutsetunnistuseta isik, järgides küttesüsteemide puhastamise nõudeid. Kuid vähemalt üks kord viie aasta jooksul peab küttesüsteemi puhastama kutseline korstnapühkija, kes väljastab küttesüsteemi tehnilise seisukorra kohta korstnapühkimise akti.

Korstna puhastamissagedus peab välistama kontrollimatu tahmapõlengu ohu. Korstnapühkija